Wild Mountain by Jess Kilgore

Wild Mountain

Pastel 
10"x 20"